Top

Värsta tiden i hela mitt liv. Får gå igenom något ingen ung människa ska behöva gå igenom.

Älskar dig min pappa i himmelen! !love!

Mina underbara hundar: